Inngått samarbeid med Nettpartner.

InHouse AS og Nettpartner har inngått samarbeid på bemanningstjenester. Vi er stolte over at InHouse ble valgt som leverandør, og funnet kvalifisert i å levere personell til Nettpartner.

Vi trenger derfor medarbeidere som har erfaring og kompetanse innen kraftforsyning, bredbånd og på jernbanedrift. Det er nå behov for å ansette flere ingeniører, prosjektledere, anleggsledere og faglærte energimontører, samt innen administrasjon.

Om Nettpartner
Nettpartner bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur for kraftforsyning, bredbånd og jernbane. Nettpartner ble etablert i 2006, og inkl. datterselskap har vi ca. 500 medarbeidere med en samlet årlig omsetning på ca. 1 mrd. kr. Nettpartner er Norges største entreprenør innen elektrisk infrastruktur med hele landet som markedsområde. Vi arbeider i hele verdikjeden, fra prosjektering og bygging, til vedlikehold, oppgradering og kontroll/tilsyn. Vårt hovedkontor ligger på Vinterbro, men vi har avdelinger over hele landet fra Mandal i syd til Tromsø i nord.

Organisering.
Divisjon Drift arbeider vesentlig mot kunder på langsiktige rammeavtaler og er derfor lokalt representert. Divisjon Prosjekt har hele Norge som arbeidsplass gjennom prosjektrelatert virksomhet knyttet til bygging av kraftlinjer, transformatorstasjoner og kontaktledninger til jernbane.