Prosjektleder Graving

In by InHouse AS

Prosjektleder graving

 

Vår kunde skal satse på nye områder, og dermed er behovet for flere prosjektledere der nå, vår kunde har ca. 500 ansatte og er en betydelig aktør.

Ønsket oppstart er snarlig, men senest 1.April 2018. Det kan bli noen reisedøgn, men hovedsakelig er det ikke tiltenkt reisedøgn. Arbeidssted vil være, Oslo, Hokksund eller Jessheim.

 

Dine hovedoppgaver vil være:

–        Befare, prise og gjennomføre graveprosjekter.

–        Lede og følge opp innleide og/eller egne grave førere/ firma på fremdrift, økonomi og kvalitet.

–        Økonomiansvar og KPI-oppfølging av alle kostnader

–        Sikre at fremdriften i prosjektene er ihht. Det som er avtalt.

–        Sørge for at søknader og godkjenninger er på plass.

–        Sørge for at gravearbeidet dokumenteres ihht gjeldende krav/ retningslinjer.

–        God på relasjonsbygging og skape et nettverk med interne og eksterne kunder.

 

Målsettinger:

–        Gi en god og kostnadseffektiv gravetjeneste i Oslo-regionen.

–        Skape arbeidsplasser gjennom konkurransedyktige priser på gravetjenestene.

 

Krav til erfaring og utdanning:

–        Høyere utdannelse fortrinnsvis fra tekniske, mekaniske eller merkantile fag.

–        Må ha erfaring fra grave-virksomhet.

–        Erfaring fra prosjektledelse, med dokumentbare resultater.

–        Erfaring med administrativt arbeid, rapportering og dokumentasjon.

 

Ferdigheter og egenskaper:

–        Være god til å lede og gjennomføre.

–        Være handlekraftig.

–        Ha evne til å bygge gode relasjoner og nettverk.

–        Høy integritet og sterkt kundefokus.

–        Strukturert, selvstendig og selvgående.

 

Andre krav:

–        Må kunne kommunisere godt, både muntlig og skriftlig.

–        Språk både Norsk og Engelsk (muntlig)

–        Må beherske Word og Excel.

–        Påkrevd med førerkort, får tilgang på firmabil! Ønskelig med førerkort for gravemaskin

 

For ytterligere informasjon eller søknad til stillingen, kontakt Knut A. J. Dyb 416 59 434 eller knut@ihas.no