Stillingsoversikt

BRANSJE

Alle
Administrativ HR / ledelse
Betong
Bilbransje
Drift / Eiendomsforvaltning
Eiendomsmegling
Elektriker
Industri
Maskinfører
Mekanisk
Produksjon
Prosjektleder
Rør / VVS
Teknisk administrative fag
Tømrer
Vedlikehold

LANDSDEL

Alle
Region Midt - Trøndelagsfylkene, samt Møre og Romsdal
Region Nord - Helgeland, Nordland samt Troms og Finnmark
Region Øst - Hedmark, Oppland, Østfold og Sørlandet tom. Agder
Region Vest – Rogaland og vestlandet tom. Sogn og Fjordane

BRANSJE